PCB Checking Magnifier

     JS-500  
     JS-500B  
      JS-500C

      JS-600  

용도 :PCB 생산라인 전문검사용 고성능 Magnifier(확대경)

 

 
JS-500
JS-500B.JS-500C
JS-600
배율
5X
전력
220v/50Hz/22w

Dia of lens

125mm

125mm

125mm

  1. 내부에 형광 램프 장착

 

경기도 안양시 동안구 호계 1동 555-9, 안양 유통상가 17동 127호

Tel 031-479-4211/2
Fax 031-479-4213
                                                              JSi@JSiTS.com